AKTUALNOŚCI

Budowa stacji w styczniu

W ostatnim miesiącu prowadzono dalsze prace związane z budową stacji. Kontynuowane były m.in. prace rozruchowe i prace związane z instalacją SOT.

 

Kontynuowano też prace związane z instalacja p.poż., instalacjami budynku technologicznego i instalacją gaszenia AT1. Jednocześnie zakończono testy SAT transformatorów potrzeb własnych TPW1, TPW2 i TPW3 oraz prowadzono testy SAT rejestratora zakłóceń.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Grudzień na budowie

W grudniu kontynuwano prace związane z budową SE Wyszków. Prowadzono dalsze prace rozruchowe i kontynuowano prace związane z instalacją SOT.

 

Realizowano również testy SAT transformatorów potrzeb własnych TPW1, TPW2 i TPW3 i układu zabezpieczenia szyn zbiorczych i rejestratora zakłóceń. Zakończono też testy SAT układów pomiaru energii, układu Synchronizacji Centralnej i układu ARST.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Budowa stacji w listopadzie

W ostatnim miesiącu prowadzone były dalsze prace rozruchowe. Przeprowadzono również testy SAT Pomiaru Napięcia, układów pomiaru energii, układu ARST oraz układu Synchronizacji Centralnej.

 

Jednocześnie zakończono prace związane z kanałami kablowymi.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Październik na budowie

W październiku prowadzono dalsze prace rozruchowe oraz prace rozruchowe systemu UZDA i kontynuowano testy SAT rozdzielni średniego napięcia RSN1, RSN2 i RSN3.

Ponadto przeprowadzone zostały testy SAT rozdzielni systemu SSiN oraz gałęzi 1 Ostrołęka.

Prowadzono również roboty związane z kanałami kablowymi oraz wykonano prace związane z uzupełnieniem okablowania strukturalnego.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Przebieg prac we wrześniu

W ostatnim miesiącu prowadzono prace rozruchowe oraz prowadzono testy SAT rozdzielni średniego napięcia RSN1, RSN2 i RSN3.

Ponadto przeprowadzone zostały testy SAT rozdzielni potrzeb własnych RPW 400/230 V i testy SAT systemu SSiN;

Prowadzono również prace związane z kanałami kablowymi.

 

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 

 

 


Archiwum aktualności