AKTUALNOŚCI

Maj na budowie

W maju realizowano prace związane z testami SAT (Substation Acceptance Test). Określają one poprawność instalacji oraz funkcjonowania urządzeń, a także spełnienie wymagań w zakresie standardów PSE S.A. Sprawdzeniom podlegały urządzenia zasilania 48 V DC i zasilania gwarantowanego 230 V AC.

 

Ponadto prowadzono prace rozruchowe oraz kontynuowano montaż ogrodzenia stacji.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Budowa stacji - kwiecień

W ostatnim miesiącu prowadzono dalsze prace związane z budową ogrodzenia stacji i montażem sytemu SOT.

 

Ponadto prowadzono roboty porządkowe w budynku technologicznym.

 

Kontynuowano również prace rozruchowe stacji. 

 

 

Przebieg prac w marcu

W marcu kontynuowano prace rozruchowe stacji i roboty przy montażu obwodów wtórnych R110 kV pole nr 14;


Ponadto kontynuowano prace montażowe systemu SOT i roboty polegające na montażu oświetlenia terenu stacji.


W ostatnim miesiącu układane też były kable zasilające instalacje kiosku zaworów, kontenera ppoż i agregatu.


Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

 

Luty na budowie

W ostatnim miesiącu przeprowadzane były kolejne prace w zakresie rozruchów oraz zakończono prace w zakresie zasilania potrzeb własnych wraz z określeniem gotowości podania napięcia.

 

Jednocześnie kontynuowano budowę ogrodzenia stacji oraz prace w zakresie obwodów wtórnych R110 w polu nr 14.


Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

 

Budowa stacji - styczeń 2023 r.

W styczniu ukończono budowę drogi transportowej oraz wykonano opaskę brukową budynku technologicznego i budynku pompowni.

 

Kontynuowano również prace rozruchowe oraz pomiarowe oraz wykonano kompletne połączenia linii średniego napięcia pomiędzy złączami, rozdzielnią 15kV oraz autotransformatorem.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 


Archiwum aktualności