AKTUALNOŚCI

Budowa stacji w listopadzie

W ostatnim miesiącu prowadzone były dalsze prace rozruchowe. Przeprowadzono również testy SAT Pomiaru Napięcia, układów pomiaru energii, układu ARST oraz układu Synchronizacji Centralnej.

 

Jednocześnie zakończono prace związane z kanałami kablowymi.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Październik na budowie

W październiku prowadzono dalsze prace rozruchowe oraz prace rozruchowe systemu UZDA i kontynuowano testy SAT rozdzielni średniego napięcia RSN1, RSN2 i RSN3.

Ponadto przeprowadzone zostały testy SAT rozdzielni systemu SSiN oraz gałęzi 1 Ostrołęka.

Prowadzono również roboty związane z kanałami kablowymi oraz wykonano prace związane z uzupełnieniem okablowania strukturalnego.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Przebieg prac we wrześniu

W ostatnim miesiącu prowadzono prace rozruchowe oraz prowadzono testy SAT rozdzielni średniego napięcia RSN1, RSN2 i RSN3.

Ponadto przeprowadzone zostały testy SAT rozdzielni potrzeb własnych RPW 400/230 V i testy SAT systemu SSiN;

Prowadzono również prace związane z kanałami kablowymi.

 

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 

 

 

Budowa stacji w sierpniu

W sierpniu prowadzono prace rozruchowe oraz kontynuowano prace związane z SOT obiektu.

 

Ponadto przeprowadzone zostały testy administracyjne z ośrodkami nadrzędnymi KDM, ODM i RCN.

 

W ostatnim miesiącu przeprowadzono też testy układu ARST i prowadzono prace związane z kanałami kablowymi.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

Lipiec na budowie

W lipcu przeprowadzono prace rozruchowe oraz SAT w zakresie urządzeń PABX-DECT.

 

Ponadto kontynuowano prace związane z SOT obiektu.

 

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 


Archiwum aktualności