AKTUALNOŚCI

Budowa stacji w kwietniu

W ostatnim miesiącu, w ramach budowy stacji SE Wyszków, kontynuowane m.in. prace rozruchowe i prace związane z instalacjami budynku technologicznego. 

 

Prowadzono też testy SAT gałęzi 1 AT1 oraz testy SAT rozdzielni potrzeb własnych 220 V DC.

 

Jednocześnie realizowano prace wykończeniowe w budynku, pompowni i kiosku zaworów, prace związane z separatorami AT1 i prace związane z niwelacją terenu stacji.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

 

 

Przebieg prac w marcu

W marcu kontynuowano dalsze prace związane z rozbudową stacji. Prowadzono m.in. dalsze prace rozruchowe i prace związane z instalacją SOT.

Prowadzono też roboty związane z instalacją gaszenia AT1 i prowadzono testy SAT  gałęzi 1 AT1.

W marcu prowadzono też prace wykończeniowe w budynku.
 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

 

Luty na budowie

W lutym kontynuowano dalsze prace rozruchowe i prace związane z instalacją SOT.

 

Zakończono testy SAT gałęzi 2 Miłosna i 3 Ostrołęka rozdzielni. Zakończono testy SAT pomiaru napięcia i testy rozdzielni średniego napięcia RSN1, RSN2, RSN3.
Prowadzono też testy SAT rejestratora zakłóceń.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Budowa stacji w styczniu

W ostatnim miesiącu prowadzono dalsze prace związane z budową stacji. Kontynuowane były m.in. prace rozruchowe i prace związane z instalacją SOT.

 

Kontynuowano też prace związane z instalacja p.poż., instalacjami budynku technologicznego i instalacją gaszenia AT1. Jednocześnie zakończono testy SAT transformatorów potrzeb własnych TPW1, TPW2 i TPW3 oraz prowadzono testy SAT rejestratora zakłóceń.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Grudzień na budowie

W grudniu kontynuwano prace związane z budową SE Wyszków. Prowadzono dalsze prace rozruchowe i kontynuowano prace związane z instalacją SOT.

 

Realizowano również testy SAT transformatorów potrzeb własnych TPW1, TPW2 i TPW3 i układu zabezpieczenia szyn zbiorczych i rejestratora zakłóceń. Zakończono też testy SAT układów pomiaru energii, układu Synchronizacji Centralnej i układu ARST.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 


Archiwum aktualności