Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Kto jest kim w inwestycji

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zakres odpowiedzialności określono w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem ok. 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw w całym kraju. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2030 roku wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

Wykonawca

Zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy PSE SA a konsorcjum spółek, w skład którego chodzą: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX SA (Lider konsorcjum), PKP Energetyka SA oraz PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.


PB-W OLMEX SA – przedsiębiorstwo posiadające ponad 30-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Podstawowa działalność firmy obejmuje kompensację mocy biernej, dostawę aparatury dla energetyki, jak również wykonawstwo inwestycji infrastrukturalnych na rzecz spółek dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego.


www.olmex.pl

 


PKP ENERGETYKA SA – spółka, która działa od 2001 roku. Głównym zadaniem firmy jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. Firma specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Właścicielem PKP Energetyka jest fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners. INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna