Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Cel inwestycji

Wybudowanie Stacji Elektroenergetycznej Wyszków jest konieczne w celu poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie Wyszkowa i północnego Mazowsza.  Stacja zapewni ciągłość zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV. Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. transformacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak by energię można było przesyłać dalej do odbiorców końcowych.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna