Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Harmonogram prac

  • Zawarcie umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 28 marca 2018 r.
  • Prace związane z budową stacji 400(220)/110 kV Wyszków: do 23 stycznia 2022 r.
  • Odbiór końcowy techniczny: do 23 listopada 2021 r.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna