Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Korzyści z realizacji zadania

Budowa Stacji 400/110 kV Wyszków pozwoli na dalszy rozwój gminy Brańszczyk. Dzięki nowo budowanej stacji w gminie będą mogły być prowadzone kolejne inwestycje gospodarcze, w tym również te wiążące się z powstawaniem nowych miejsc pracy.


Ponadto, po zakończeniu Zadania, Inwestor będzie płacił do budżetu gminy coroczne podatki od infrastruktury elektroenergetycznej.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error