Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Lokalizacja

Stacja 400/110 kV Wyszków zostanie wybudowana na terenie miejscowości Turzyn w gminie Brańszczyk. Powstanie ona w sąsiedztwie już istniejącej stacji 110/15 kV należącej do PGE.

 

Lokalizacja nowej stacji jest zapisana w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna