Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Aktualności

Budowa stacji - czerwiec 2021 r.

Na przełomie maja i czerwca 2021 r. przeprowadzono próby szczelności misy wychwytowej pod autotransformator oraz zasypano kraty misy kruszywem. Równolegle, trwają wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych oraz montaż aparatury pierwotnej. Tworzona jest również siatka uziemień, płaskowniki stalowe ocynkowane łączone są ze sobą za pomocą zgrzewów egzotermicznych. Kontynuowane są także prace związane z budową głównego wjazdu na stację wraz główną drogą prowadzącą obok budynków pompowni ppoż., technologicznego, kiosku zaworów wzbudzających, aż do stanowiska autotransformatora oraz ogrodzeniem docelowym.

Na zewnątrz budynków: technologicznego, pompowni ppoż. oraz kiosku zaworów wzbudzających trwają  prace elewacyjne. Wewnątrz budynków pompowni ppoż. oraz kiosków zaworów ukończona została instalacja technologiczna. Wewnątrz budynku technologicznego trwają prace związane z montażem aparatury wtórnej, w pomieszczeniu łączności PSE trwają prace montażu systemu gaszenia gazem. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowano armaturę sanitarną.  

 

Budowa stacji - maj 2021 r.

W maju na terenie stacji trwały prace związane z montażem instalacji technologicznej w budynkach pompowni ppoż. oraz kiosku zaworów. Na budynku technologicznym oraz pompowni ppoż. wykonywana jest elewacja. Wewnątrz budynku technologicznego wykonywane są prace związane z montażem szaf, obwodów wtórnych oraz instalacje elektryczne budynkowe.

Na zewnątrz prowadzone są prace związane z osadzaniem fundamentów,montażem konstrukcji wsporczych, instalacją deszczową, kanałami kablowymi i siatką uziemień. Trwa też montaż aparatury wysokiego napięcia (wyłączniki, odłączniki, przekładniki, izolatory, mosty rurowe). Równolegle rozpoczęły się prace związane z budową głównego wjazdu na stację oraz ogrodzenia docelowego stacji.

Poniżej prezentujemy aktualne zdjęcia dokumentujące przebieg prac.


 System pracuje stabilnie

W związku z pożarem na terenie kompleksu Bełchatów oraz potencjalną potrzebą odstawienia bloku 14, PSE poinformowały, że nie spowoduje to ryzyka dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. System pracuje stabilnie, z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.Budowa stacji - kwiecień 2021 r.

Na przełomie marca i kwietnia 2021 r.,  wykonawca rozpoczął prace związane z malowaniem konstrukcji, montażem oszynowania górnego oraz montażem kraty uziomowej. Kontynuowane są prace ziemne związane z osadzaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze, montażem kanałów kablowych i sieci odwodnienia terenu.


Wewnątrz budynku technologicznego wykonana została podłoga technologiczna i terakota. Ukończono prace tynkarskie, pomalowano ściany i wykonano kanalizację sanitarną. Aktualnie wykonywane są instalacje elektryczne, klimatyzacji i uziemienia. W budynku pompowni wody ppoż. oraz w kiosku zaworów, rozpoczęły się prace związane z montażem instalacji technologicznej.


Poniżej prezentujemy zdjęcia stacji:
Budowa stacji - marzec 2021 r.

W okresie luty-marzec 2021 r., pomimo utrudnień związanych z warunkami pogodowymi, wykonano dachy na budynku kiosu zaworów oraz na budynku przepompowni ppoż. Na zewnątrz wykonywane były prace związane z uziemieniem całego obiektu, kanały kablowe oraz kanalizacje sanitarne. Wewnątrz budynku technologicznego trwały prace tynkarskie, osuszanie pomieszczeń i malowania ścian. Wykonywano też podwieszane sufity, podłogę technologiczną, uziemienia pomieszczeń oraz prace przygotowawcze pod wprowadzenie kabli i szaf.


Poniżej prezentujemy zdjęcia stacji z lotu ptaka:

 

Pogoda uniemożliwiła prowadzenie prac

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, tj. intensywne opady śniegu oraz temperatury dochodzące do kilkunastu stopni poniżej zera, w okresie 9-24 lutego br. Wykonawca przerwał prace zewnętrzne na stacji. W tym okresie, prowadzono jedynie prace wewnątrz budynku technologicznego.

 

Prace postępują

W styczniu 2021 r. osadzono większość wysokich konstrukcji oraz rozpoczęto montaż konstrukcji niskich pod aparaturę stacyjną. Osadzono też iglice odgromowe, zabezpieczające obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy.


Wykonawca kontynuje prace ziemne związane z osadzaniem fundamentów pod konstrukcje niskie. Jednocześnie zadaszono budynek technologiczny, a wewnątrz trwają prace tynkarskie. Osadzono także zbiorniki na wodę ppoż. obok budynku ppoż. W budynkach ppoż. oraz kiosku zaworów trwają prace związane z zadaszaniem obiektów. Do placu budowy zostało wykonane przyłącze wody. Ponadto, wykonano również misę pod autotransformator oraz fundamenty pod agregat prądotwórczy i kiosk ppoż.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które obrazują aktualny wygąd stacji.

 

 

 

 

 

Rekord zapotrzebowania na moc

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 380 MW. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 10 grudnia 2020 roku. Wyniosło ono wówczas 26 817 MW.

 

Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza, przekraczająca na niektórych obszarach kraju -20°C. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało się przez znaczną część dnia, przekraczając poziom 27 000 MW w niemal całym okresie szczytu porannego. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w spokojnej, rodzinnej atmosferze. A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie wszelką pomyślność, zdrowie, radość i optymizm.

Budowa stacji - listopad 2020

W listopadzie kontynuowano dalsze prace budowlane związane z budową Stacji Elektroenergetycznej Wyszków. Prowadzono m.in. prace związane z budynkiem technologicznym, pompownią i kioskiem zaworów. Ponadto sukcesywnie budowane są fundamenty pod konstrukcje wsporcze i wysokie.

 

W kolejnych miesiącach będziemy Państwa informować o postępie w prowadzonych pracach.

Strona:


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna