Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Aktualności

Maj na budowie

W maju realizowano prace związane z testami SAT (Substation Acceptance Test). Określają one poprawność instalacji oraz funkcjonowania urządzeń, a także spełnienie wymagań w zakresie standardów PSE S.A. Sprawdzeniom podlegały urządzenia zasilania 48 V DC i zasilania gwarantowanego 230 V AC.

 

Ponadto prowadzono prace rozruchowe oraz kontynuowano montaż ogrodzenia stacji.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Budowa stacji - kwiecień

W ostatnim miesiącu prowadzono dalsze prace związane z budową ogrodzenia stacji i montażem sytemu SOT.

 

Ponadto prowadzono roboty porządkowe w budynku technologicznym.

 

Kontynuowano również prace rozruchowe stacji. 

 

 

Przebieg prac w marcu

W marcu kontynuowano prace rozruchowe stacji i roboty przy montażu obwodów wtórnych R110 kV pole nr 14;


Ponadto kontynuowano prace montażowe systemu SOT i roboty polegające na montażu oświetlenia terenu stacji.


W ostatnim miesiącu układane też były kable zasilające instalacje kiosku zaworów, kontenera ppoż i agregatu.


Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

 

Luty na budowie

W ostatnim miesiącu przeprowadzane były kolejne prace w zakresie rozruchów oraz zakończono prace w zakresie zasilania potrzeb własnych wraz z określeniem gotowości podania napięcia.

 

Jednocześnie kontynuowano budowę ogrodzenia stacji oraz prace w zakresie obwodów wtórnych R110 w polu nr 14.


Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

 

Budowa stacji - styczeń 2023 r.

W styczniu ukończono budowę drogi transportowej oraz wykonano opaskę brukową budynku technologicznego i budynku pompowni.

 

Kontynuowano również prace rozruchowe oraz pomiarowe oraz wykonano kompletne połączenia linii średniego napięcia pomiędzy złączami, rozdzielnią 15kV oraz autotransformatorem.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

 

 

Przebieg prac w grudniu

W grudniu kontynuowano prace rozruchowe oraz prace związane z systemem SOT.

 

Rozpoczęto też prace uziemiania konstrukcji wsporczych pola 110kV oraz kontynuowano montaże. Prowadzono montaż w zakresie linii zasilających średniego napięcia.

 

W grudniu zostały również zgłoszone do odbioru kolejne etapy prac.

Listopad na budowie

W ostatnim miesiącu kontynuowano prace rozruchowe, w tym uruchomiono system SSIN oraz ARST.

 

Prowadzono też dalsze prace związane z budową drogi technologicznej, opaski budynku technologicznego, oświetlenia terenu, instalacji SOT oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 

Poniższe zdjęcie dokumentuje przebieg prac.

 

 

Budowa stacji - październik 2022 r.

W październiku zakończono montaż obwodów pierwotnych rozdzielni 110kV. Trwają prace związane z montażem obwodów wtórnych pola 110kV.

 

Kontynuowano również sprawdzenia i rozruchy. Wykonano pomiary rezystancji kraty uziomowej z wynikiem pozytywnym.

 

Uruchomiono system DECT. Kontynuowano też prace związane wykonywaniem oświetlenia zewnętrznego, ogrodzeniem docelowym, drogami oraz SOT.

 

 

Budowa stacji - wrzesień 2022 r.

We wrześniu 2022r. wykonane zostały roboty związane z uziemieniem stacji. Zrealizowany również prace brukarskie głównej drogi docelowej, ogrodzenia placu budowy oraz ustawiania latarni oświetlenia zewnętrznego terenu.

 

Na polu 110 kV rozpoczęto roboty związane z układaniem obwodów wtórnych. Ponadto kontynuowano prace rozruchowe i SOT.

 

W ostatnim miesiącu rozpoczęto też prace uruchomieniowe w zakresie SSIN.

 

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg robót.

 

Budowa stacji - sierpień 2022 r.

W sierpniu kontynuowane były roboty związane z niwelacją terenu i docelowym oświetleniem rozdzielni. Prowadzone były też prace nad systemem ochrony technicznej oraz ogrodzeniem docelowym stacji wraz z osadzeniem bramy wjazdowej. W sierpniu kontynuowano również prace rozruchowe.

 

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 

Strona:


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna